John Ericssongården

Anna Karolinas kök

När John Ericsson ibland fick höra att han skulle komma ifrån en enkel torpstuga i Sverige brukade han bli irriterad. Inte var det ett enkelt torp som hade haft plats för fjorton hästar i stallet och vars ägare var delägare i både gruvor, hytta och hammare i Långbanshyttan?


Detta var den bergsmansgård som Johan Yngström (morfar till Anna Karolina, Nils och John Ericsson) kom att bebo när han tillträdde som hytt-, gruv- och hammarfogde i slutet av 1700-talet. Efter Yngströms död skulle gård och fogdeuppgifter ärvas av dottern Britta Sofias make Olof Ericsson. Tyvärr var det dåliga tider för gruvnäringen och Olof Ericsson var tvungen att låna pengar till ockerräntor samt sälja järn till underpris för att kunna lösa ut Britta Sofias syskons arvedelar i gård och hytta/gruva. Till slut gick affärerna helt över styr och  familjen Ericsson tvingades flytta till det lilla torpet Kytthagen och låta försälja hela sitt bohag på auktion. Familjen Ericssons dagar i Långban var till ända. 


För vidare läsning om John Ericssongården och Långbans gruvby rekommenderar vi Värmlands Museums årsbok 2015 som helt behandlar orten och delar av dess historia.


Copyright © All Rights Reserved